Konkurso nuostatai

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Nacionalinio Vinco Kudirkos dailyraščio konkurso „Rašom!“ (toliau – Dailyraščio konkursas) nuostatai reglamentuoja konkurso tikslą, dalyvius ir organizavimo tvarką.
2. Dailyraščio konkurso organizatoriai: Lietuvių kalbos institutas, UAB BIURO PASAULIS ir iniciatyvinė pedagogų grupė.
3. Dailyraščio konkurso tikslas – ugdyti taisyklingo, aiškaus ir estetiško rašymo įgūdžius. Dailyraštis* – aiškia (lengvai įskaitoma) ir gražia rašysena rašytinėmis raidėmis parašytas raštas.
*Nereikėtų painioti su kaligrafija, kuri yra vaizduojamojo meno rūšis.

II. KONKURSO ORGANIZAVIMAS
4. Dailyraščio konkurse gali dalyvauti moksleiviai nuo 3 klasės ir suaugusieji.
5. Skiriamos trys konkurso dalyvių grupės: 3–6 klasių moksleiviai, 7–12 klasių moksleiviai ir suaugusieji. Kiekvienai grupei skiriamas skirtingas tekstas. Tekstus pateikia organizatoriai (3–5 priedai).
6. Dailyraščio konkursas vyksta dviem etapais:
6.1. I nuotolinis etapas vyksta nuo 2016 m. sausio 8 d. iki vasario 15 d. Visi Dailyraščio konkurso dalyviai siunčia savo darbus paštu arba pristato adresu UAB BIURO PASAULIS, Vilkpėdės g. 20, Vilnius LT-03151, Lietuva. Jei darbas siunčiamas paštu, paskutinė siuntimo diena – vasario 8-oji.
6.2. Dailyraščio konkurso vertinimo komisija atrenka po 10 geriausių kiekvienos dalyvių grupės darbų. I etapo rezultatai paskelbiami 2016 m. vasario 18 d. Lietuvių kalbos instituto ir UAB BIURO PASAULIS interneto svetainėse (www.lki.lt ir www.biuropasaulis.lt).
6.3. II etapas – atrinktų darbų autoriai dalyvauja Dailyraščio konkurso finale 2016 m. vasario 24 d. Lietuvos mokslų akademijoje, Gedimino pr. 3, Vilniuje.

III. REIKALAVIMAI DAILYRAŠČIUI
7. Dailyraštį 3–6 klasių mokiniai rašo į pateiktus baltus A4 formato lapus su linijomis (1 PRIEDAS), kitos grupės – į baltus A4 formato lapus (2 PRIEDAS).
8. Dailyraštis rašomas ranka, rašytinėmis raidėmis rašaliniu parkeriu mėlynu rašalu. Korektūros priemonėmis (juostelėmis, pieštukais, tepikliais ir pan.) naudotis negalima.
9. Dailyraštis turi tilpti į vieną A4 formato lapą. Lape rašoma į kiekvieną eilutę.
10. Parašę darbą, kitoje lapo pusėje moksleiviai nurodo švietimo įstaigą, savo vardą ir pavardę, gyvenamąją vietą, telefono nr. ir (arba) el. pašto adresą. Kiti dalyviai užrašo vardą, pavardę, amžių, gyvenamąją vietą, telefono nr. ir (arba) el. pašto adresą. Ant voko būtina nurodyti tikslius duomenis (6 PRIEDAS).
11. Švietimo įstaigos atsiunčia jau atrinktus dailyraščius, ant voko nurodo, kiek kokios grupės darbų atsiunčia iš kiek atrinktų.
12. Konkurso dalyvis pateikia tik vieną dailyraštį.

IV. VERTINIMO KRITERIJAI
13. Dailyraščio konkurso vertinimo komisija, vertindama dailyraštį, atsižvelgia į:
13.1. teksto išdėstymą;
13.2. rašto aiškumą ir tolygumą;
13.3. darbo estetiką;
13.4. atidumą ir kalbos taisyklingumą (darbas su klaidomis ar neatitinkantis pateikto rašyti teksto  nebus vertinamas).
14. Neatitinkantys kriterijų darbai nevertinami.
15. Komisija savo nuožiūra išrenka originaliausius darbus ir 3 autorius kviečia į finalą.

V. KONKURSO PRIZAI
16. Visi Dailyraščio konkurso finalo dalyviai bus apdovanoti rašymo priemonėmis „Parker“ ir saldumynais.
17. Kiekvienos grupės nugalėtojas ir originaliausio darbo autorius bus apdovanoti laivų kompanijos „Tallink“ kruizine kelione Ryga–Stokholmas–Ryga 1–4 asmenims. Į Rygą nugalėtojus su draugais nuveš kompanijos „Lux Express“ autobusai.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
18. Visa informacija, susijusi su Dailyraščio konkursu, bus skelbiama tinklalapiuose www.lki.lt, www.biuropasaulis.lt.
19. Dailyraščiai autoriams negrąžinami. Dailyraščio konkurso organizatoriai pasilieka teisę konkurso darbus publikuoti ir naudoti reklamos tikslais.
20. Dailyraščio konkurso dalyviai sutinka, kad konkurso metu įrašyta nuotraukų ir filmuota medžiaga būtų skelbiama organizatorių bei kituose interneto puslapiuose konkurso viešinimo, reklamos tikslais, negaunant atskiro konkurso dalyvio, globėjo ar tėvų raštiško sutikimo.
21.Konkurso organizatoriai pasilieka teisę ir galimybę konkurso darbus eksponuoti parodose, publikuoti ir naudoti reklamos tikslais bei kviesti darbų autorius į parodų atidarymo šventes.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *